ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2564ผู้ที่สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือเข้าลิงค์ https://forms.gle/wtGex4ZPMGV7PWW87