การคัดข้อสอบ 3-4 กค 64

การคัดเลือกข้อสอบ ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

PCSHS LOEI

วันที่  3 – 4 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมาคณครู กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้ทำการร่วมกันจัดทำข้อสอบสำหรับนักเรียน ทั้งกลางภาคเเละปลายภาคเรียน โดยมีคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสักเกตุการณ์ โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์เเละ ศูนย์ภาษาอังกฤษ