GPSC Young Social Innovator Season 4

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ

สำหรับปีนี้พิเศษกว่าปีก่อน ๆ โดยทางโครงการได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนถึง 3 ถ้วยด้วยกัน ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ประกอบไปด้วย

  1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
  2. สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
  3. กระบวนการ & วิธีการ (Process & Service)

โดยนอกจากถ้วยพระราชทานแล้ว ยังมีรางวัลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท และประสบการณ์ดี ๆ ที่จะได้รับจากโครงการของเราด้วยน้า 🙂
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://bit.ly/3d9p4RE
สมัครได้ที่ https://bit.ly/3j55Jos