ติดต่อเรา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

Princess Chulabhorn Science High School Loei

ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

โทรศัพท์ : การเงินพัสดุ  :  042 – 854142 / อำนวยการ  :  042  – 877034 / หอพักนักเรียน  :  042 – 877024

อีเมล์ – pcshsloei@pcshsloei.ac.th

Facebookhttps://www.facebook.com/pcshsloei.ac.th