ประกาศ รายชื่อห้องสอบของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง รายชื่อห้องสอบของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม)
นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูสิทธิชัย เทียมไธสงค์ เบอร์โทรศัพท์ 063-6733409 หรือว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา มาตรา
เบอร์โทรศัพท์ 064-5511509 เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 042-877025 หรือ Inbox

<<<ไฟล์เเนบประกาศ>>>