ประกาศ รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

   ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

   นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูสิทธิชัย เทียมไธสงค์ เบอร์โทรศัพท์ 063-6733409 หรือว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา มาตรา เบอร์โทรศัพท์ 064-5511509 เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 042-877025 หรือ Inbox สอบถามทาง Facebook Fanpage โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หรือ Facebook Fanpage งานรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หรือ newstudent@pcshsloei.ac.th