ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

 นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ครูสิทธิชัย เทียมไธสงค์ เบอร์โทรศัพท์ 063-6733409 หรือ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา มาตรา เบอร์โทรศัพท์ 064-5511509
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 042-877025 หรือ Inbox สอบถามทาง
Facebook Fanpage โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หรือ Facebook Fanpage