SMT 2022

การทดสอบวัดความรู้ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ( Chulabhorn’s Science – Maht Test 2022 )ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ผลสอบ …..ประกาศ ผลสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565


*** ให้เปิดตรวจสอบรายชื่อใน เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้น ***


<<< ไฟล์ประกาศรับสมัคร >>>

<<< ไฟล์ประกาศรับสมัคร ฉบับที่ 2 >>>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565


1. การสมัครสอบรายบุคคล

ตัวอย่าง สลิปการโอน


2. การสมัครสอบรายโรงเรียน (เเบบกลุ่ม)


*** ตัวอย่าง ไฟล์ตัวอย่าง กรณีสมัครรายโรงเรียน (แบบกลุ่ม)