แบบแจ้งข้อมูลนักเรียนกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือกลุ่มเสี่ยงสูง สำหรับนักเรียนที่ประสงค์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)

แบบแจ้งข้อมูลนักเรียนกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สำหรับนักเรียนที่ประสงค์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)