ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (Chulabhon’s Sciene-Math Test 2022)

*** ให้เปิดตรวจสอบรา

Read more

ประกาศ เปลี่ยนศูนย์สอบประจำจังหวัดขอนเเก่น โครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more