ปรัชญาเเละอุดมการณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย วันที่ 2 ณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ฉบับที่ 108 /2565