ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่อง ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (Chulabhon’s Sciene-Math Test 2022)*** ให้เปิดตรวจสอบรายชื่อใน เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้น ***