รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง

  1. ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
  2. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
  3. ช่างไฟฟ้า
  4. พนักงานขับรถ

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว