มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง (เพิ่มเติม)

นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูสิทธิชัย เทียมไธสงค์ เบอร์โทรศัพท์ 063-6733409 หรือว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา มาตรา เบอร์โทรศัพท์ 064-5511509 เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 042-877025 หรือ Inbox สอบถามทาง Facebook Fanpage โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หรือ Facebook Fanpage งานรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หรือ newstudent@phitphasin_web

<<< ไฟล์เเนบ >>>