รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษประจำโรงเรียน ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2567

ใบรับสมัครลูกจ้างชั่

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2023 (TJ – SSF2023) ณ โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more