แบบแจ้งข้อมูลนักเรียนกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือกลุ่มเสี่ยงสูง สำหรับนักเรียนที่ประสงค์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)

แบบแจ้งข้อมูลนักเรีย

Read more

แบบแจ้งข้อมูลนักเรียนกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือกลุ่มเสี่ยงสูง สำหรับนักเรียนที่ประสงค์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565

แบบแจ้งข้อมูลนักเรีย

Read more

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนวิทยาศ

Read more